Menu

Закон за Хазарта в България – Какво Трябва да Знаете

Актуализирано на: 05/04/2024 10:04 am

Със сигурност онлайн хазартните игри изглеждат много привлекателни, но трябва да знаете, че за организирането им е задължително да се спазват някои условия. Такива условия има и за операторите, и за клиентите и те са описани подробно в така наречения Закон за хазарта. В следващите редове ще разгледаме какво гласи всеки един член от него, какви са административнонаказателните и допълнителните разпоредби.

ТОП КАЗИНО

1.
betano new logo betano new logo

Оферта за Евро 2024

Дневни печалби

 • Прогресивни джакпоти
 • Free Spins към началния бонус
 • Мобилни приложения за Android и iOS
 • Минимален депозит: 10 лв.
 • Време за обработка: до 5 дни
 • Брой игри: 700+
 • Изплащане: 97%
2.
palms bet казино palms bet казино

Ежедневни промоции

Плащания с А1✅

 • Ежедневни промоции
 • Бинго джакпот
 • Голям избор от игри и доставчици
 • Минимален депозит: 10 лв.
 • Време за обработка: до 5 дни
 • Брой игри: 500+
 • Изплащане: Неизвестен
3.
winbet казино winbet казино

Оферта за Евро 2024

Дневни печалби

 • Бърза регистрация в няколко лесни стъпки
 • Съпорт по всяко време
 • Лотарийни игри от 7777 Gaming
 • Минимален депозит: 10 лв.
 • Време за обработка: до 5 дни
 • Брой игри: 700+
 • Изплащане: 96%
4.
sesame казино sesame казино

Начален бонус

за казино и спорт

 • Прогресивни джакпоти
 • Седмични турнири
 • Бърза връзка с оператор
 • Минимален депозит: 10 лв.
 • Време за обработка: 1-2 дни
 • Брой игри: 400+
 • Изплащане: Неизвестен

Глава първа – общи положения

В чл.1 от общите положения е описано какво точно урежда този Закон за хазарта, а именно организирането на хазартни игри, организирането на дейностите по производство, внос и разпространение на игралното оборудване. В закона е постановено и какъв е редът за издаване и отнемане на лицензи за извършване на хазартна дейност. Разбира се, в него ще намерите и информация за контрола върху дейността на операторите.В чл.2 от българския Закон за хазарта е разяснено какво е хазарт и участници в хазартни игри. В чл.3 ще откриете важни детайли относно издаването на лиценз. Законът гласи, че всяка хазартна игра може да се организира само с лиценз на територията на България, издаден от Националната агенция за приходите (НАП). Продължаваме към чл. 4 от Закона за хазарта. Там е посочено кой може да организира хазартни игри и дейности. Това са търговски дружества, които са регистрирани в България или друга държава, които отговарят на изискванията на закона. Хазартните дейности могат да се организират и от еднолични търговци. Държавата може да организира хазартни игри само за подпомагане на културата, спорта, здравеопазването, социалното дело, образованието. Подобни дейности могат да се извършват и от юридически лица с нестопанска цел.В чл. 5 от българския Закон за хазарта се говори за инвестиции и средства. Там се посочва с какво са задължени лицата, на които се издава лиценз от Националната агенция за приходите. Ако искате да видите за какви суми става въпрос, може да отворите съответната страница от Закона за хазарта, там е описано подробно. В чл. 6 се говори за лиценза за онлайн залагания – един от най-важните аспекти, който интересува залагащите в интернет. Организаторите задължително трябва да разполагат със сметка за депозиране на залозите и теглене на печалбите в банка, която е лицензирана в България или в друга страна членка на ЕС, на Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария. Още едно задължително условие е централната компютърна система на оператора да разполага със система за идентификация и регистрация на участниците и за подаване на информация относно игралните сесии към Националната агенция за приходите.В чл.7 от актуалния Закон за хазарта е описано какви чуждестранни лица могат да участват в дружества за организиране на хазартни игри. Член 8 също е много важен, защото там се посочва на кои лица не се издава лиценз. В чл.9 и чл.10 има информация за забраните и рекламата на хазартни игри. Нека обърнем малко повече внимание на чл. 10б, защото там се говори за отговорното залагане. Ето какво са длъжни да направят организаторите на хазартни игри, за да предотвратят възникването на хазартна зависимост. На първо място, трябва да поставят съобщения за опасността от развиване на хазартна зависимост на видни места. Необходимо е да бъдат посочени и възможностите за консултиране и лечение на хазартната зависимост. Операторите трябва и да уведомят играчите за възможността за вписване в регистъра за уязвими лица.В чл. 13а от Закон за хазарта ще намерите информация за хазартните игри, организирани от държавата. Това са игри от типа числови лотарийни, традиционна лотария, залагания върху спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, моментна лотария. В чл. 15 пише подробности за организирането на хазартни игри с благотворителна цел. Юридическите лица с нестопанска цел могат да организират еднократни томболи с благотворителна цел. Тези томболи трябва да бъдат с предварително обявена цел и да бъдат придружени от план за приходите и разходите.

Глава втора – държавен надзор върху хазарта

Ето че стигнахме и до глава втора от актуалния към момента Закон за хазарта. В чл. 17 виждаме основните функции и правомощия на Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. В чл. 18 са изброени ограниченията, а в чл. 23- административните производства. По-надолу може да прочетете още за държавните такси, удостоверенията за издаден лиценз, прекратяването и продължаването на срока на лиценза, промените в търговската регистрация и собствеността и други промени в обстоятелствата по издаден лиценз и правилата за организиране на хазартната дейност.

Глава трета – хазартни игри

В трета глава от Закона за хазарта ще намерите информация за видовете хазартни игри. Разрешените игри според този закон са игри с игрални автомати и в игрално казино, игри със залагания върху резултати от спортни събития и надбягвания с коне и кучета, лотарийни игри. В следващите части от Закон за хазарта има детайли за позволеното игрално оборудване, общи и особени изисквания, забрана за даване на кредити, изплащане на печалби, регистрация на участниците в онлайн залагания и т.н.

Раздел II – Лотарийни игри

В тази част от Закон за хазарта може да прочетете определението за лотарийни игри, да видите какви са видовете лотарийни игри, да научите повече за традиционната лотария и провеждането на тиражите й, за видовете числови лотарийни игри, тото и лото игри, играта бинго и моментната лотария.

Раздел III – Залагания върху спортни състезания и надбягвания с кучета и коне

В чл.60 от Закон за хазарта раздел III ще откриете всички изисквания за организиране на хазартни игри и залагания върху резултати от спортни събития. Спортните състезания включват популярните спортове футбол, тенис, баскетбол, волейбол, хокей на лед и др. Ще научите как се определят печалбите върху този вид залози и каква е тяхната периодичност.

Раздел IV – Игри със залагания върху случайни събития и познаване на факти

Ако не знаете какво представляват хазартните игри върху случайни събития, свързани с познаването на факти, може да прочетете този раздел от Закон за хазарта. В него е описано определението на този тип игри, какви са правилата и как се определят печалбите.

Раздел V – Игри с игрални автомати

Стигаме до чл. 64 от Закон за хазарта раздел V, свързан с игрите с игрални автомати. Може да видите с подробности какво представляват те и къде се организират, каква е тяхната възвръщаемост и изпитване, какви са изискванията към организаторите и условията за спечелване на джакпот и обединен джакпот при игрални автомати.

Раздел VI – Игри в игрално казино

В чл. 71 от Закон за хазарта може да се запознаете с игрите в игрално казино. Можете да проверите какви са изискванията за разположение на игралните маси в казиното, какви турнири се провеждат, как се случва регистрирането и видеоконтрола, какви ограничения се налагат.

Глава четвърта – принудителни административни мерки

Следващата глава от Закон за хазарта е свързана с принудителните административни мерки, които се налагат от Националната агенция за приходите. Описано е какви са правилата за временно и окончателно отнемане на лиценза, обжалване, продажба на игрално оборудване.В глава пета от Закон за хазарта можете да прочетете повече за контрола и административнонаказателните разпоредби. После следват допълнителната разпоредба, преходните и заключителни разпоредби. Няма да навлизаме в чак толкова подробности, защото актуалния Закон за хазарта е достъпен за всеки български гражданин и може да го отворите и прочетете каквото ви интересува по всяко време. Важното е, че препоръчаните от нас онлайн оператори на хазартни игри притежават лиценз от Националната агенция за приходите и изпълняват всичко от този Закон за хазарта.

Специалист по дигитален маркетинг с над 6 години опит в сферата на хазарта и изключително внимание към детайла. Следя последните новини и иновации в казино игрите и винаги се стремя да предам информацията на читателите по интересен и увлекателен начин.