Menu

Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност е приложима за www.reyomedia.com и www.kazinoekstra.com, както и за други уебсайтове (наричани общо „Сайта“), за които дружеството Reyo Media Limited с адрес на OFFICE 7, 35-37 LUDGATE HILL, LONDON, EC4M 7JN, UNITED KINGDOM, и свързаните с него дружества притежават право на собственост и управляват (наричани общо „Reyo Mediа“, „ние“ или „наш“). За нас в Reyo Media поверителността на нашите потребители е важна. Настоящият документ съдържа нашата Политика за поверителност, която покрива предоставянето на всички лични данни, чрез които самоличността Ви може да бъде разкрита, на Reyo Media и нашия уебсайт.

Настоящата Политика за поверителност описва начините, по които Reyo Media събира и употребява личните данни, които предоставяте чрез нашата Услуга, възможностите и изборите, с които разполагате, правата, които имате във връзка с личните данни, събирани от нас, както и данните за контакт на съответните служители, отговорни за защита на поверителността.

Нашата цел е да Ви предоставим възможност да разберете в достатъчна степен информацията във връзка с правата Ви относно Вашите лични данни и да се уверим, че сте удовлетворени от безпристрастната и прозрачна употреба на личните данни.

Следва да имате предвид, че съгласно законодателството не сте задължени да ни предоставяте своите лични данни. Ние зачитаме спазването на поверителността и няма да продаваме, отдаваме или разменяме личните Ви с трети страни по начини, които не са описани в настоящата Политика за поверителност.

За повече информация можете свободно да се свържете с нашия отговорник за защита на личните данни на адрес [email protected].

 

Нашата Услуга

Политика за поверителност

Reyo Media Ви помага да изберете, сравните и получите безплатни съвети и насоки във връзка с онлайн регулирани игрални услуги.

Reyo Media Ви помага да изберете, сравните и получите безплатни съвети и насоки във връзка с онлайн регулирани игрални услуги („нашата Услуга“). Част от нашите Услуги са достъпни само за регистрирани потребители, като тази част включва препоръки, които изпращаме чрез различни канали, включително Сайта, имейли, изскачащи известия и текстови съобщения (общо наричани „Канали за комуникация“).

Личните данни, които събираме

Политика за поверителност

Към този момент вече има толкова много онлайн казина, че е напълно нормално да се чудите кое да изберете. Е, ние сме на разположение, за да ви помогнем с този не лесен избор. В нашия сайт ще намерите подробни оценки на български онлайн казина, какво да очаквате когато се регистрирате и какви бонуси ще ви предложат. Нашите експерти по хазарта са ви приготвили само най-доброто. Ние се стремим постоянно да актуализираме нашата информация и всеки ден да добавяме нови оценки на казина към нашата база данни. Ще ви представим списък с най-уважаваните и доверени онлайн казина в бранша и ще ви уверим, че залагайки при тях финансите ви ще бъдат на сигурно място.

Какво правим с личните данни?

Политика за поверителност

Използваме личните данни, за да поддържаме Сайта, за да Ви предоставяме и да подобряваме ползването на нашата Услуга, както и да защитаваме Сайта и Услугата от неправомерна употреба и нарушения на законодателството.

Използваме личните данни, които събираме, за следните цели:

  • да поддържаме Сайта, включително подобряване на функционалността на Сайта;
  • да предоставяме и подобряваме ползването на нашата Услуга, включително чрез установяване на статистически данни във връзка с нашия уеб трафик; да изпращаме имейли, свързани с профили и промоционални имейли (имейлите се изпращат от трети страни, на които предоставяме Вашия имейл адрес); както и да съхраняваме част от Вашите данни за периода, през който профилът Ви е активен или колкото е необходимо, за да Ви предоставяме нашата Услуга; и
  • да защитаваме Сайта и нашата Услуга от неправилна употреба и нарушаване на законодателството, включително чрез идентифициране на възможни случаи на злоупотреба със системата; предотвратяване на кибер атаки, измами и кражба на самоличност; спазване на нашите правни задължения, например съдебни решения, заповеди, разрешаване на спорове; предоставяне на съдействие на правоприлагащи органи; както и приложение на нашите общи условия, споразумения и политики.

Всяка употреба на Вашите лични данни за гореописаните цели е неразделна част от нашата Услуга. Декларираме, че ще обработваме личните данни единствено за тези цели. В степента, до която това е приложимо и възможно, ще предприемем всички мерки, за да поддържаме достоверността, изчерпателността и актуалността на данните

Бисквитки и съхранени данни

Политика за поверителност

Като част от ползването на Сайта употребяваме както сесийни бисквитки, така и постоянни бисквитки, за да улесним ползването на функциите и инструментите, свързани с данните, да следим предпочитанията Ви и да подобряваме нашата Услуга.

Бисквитките са пакети от информация, които се изпращат до уеб браузъра Ви и след това се изпращат обратно от браузъра всеки път, когато има достъп до сървъра, който е изпратил бисквитката.

Някои бисквитки се заличават, когато затворите сесията на браузъра. Това са т.нар. „сесийни бисквитки“. Някои се съхраняват за по-дълги периоди и се наричат „постоянни бисквитки“.

Като част от ползването на Сайта употребяваме както сесийни бисквитки, така и постоянни бисквитки, за да улесним ползването на функциите и инструментите, свързани с данните, да следим предпочитанията Ви и да подобряваме нашата Услуга.

За да получите повече информация, прочетете пълната ни Политика за бисквитки тук.

Предоставяне на лични данни на други лица

Политика за поверителност

Предоставяме лични данни на нашите доставчици на услуги с цел анализ на работата, подобряване на Сайта, както и осъществяване на комуникация с нашите регистрирани потребители.

Оповестяваме лични данни на потребители, ако това се изисква според законодателството.

Освен ако не дадете изричното си съгласие за други действия, ще предоставяме личните Ви данни единствено съгласно условията, посочени в настоящата Политика за поверителност.

Предоставяме лични данни на нашите доставчици на услуги с цел анализ на резултатите, подобряване на Сайта, както и осъществяване на комуникация с нашите регистрирани потребители. До степента, в която използваме за обработката на Вашите лични данни услугите на обработващи лични данни или доставчици на услуги, които са трети страни, имаме сключени споразумения с всички обработващи лични данни или доставчици на услуги и когато това е приложимо, те са съгласувани със съответните изисквания на приложимите закони за защита на данните, включително Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) на Европейския съюз.

Докладваме и оповестяваме лични данни на потребители, ако това се изисква според законодателството. Когато това е приложимо, разгласяваме лични данни в отговор на законни искания на публични органи, включително в отговор на изисквания на националната сигурност или правоприлагането.

В допълнение към това всяко сливане, придобиване, инвестиране или друга структурна промяна могат да налагат прехвърлянето на личните Ви данни на друго юридическо лице при условие, че юридическото лице правоприемник ще спазва условията на настоящата Политика за поверителност.

Агрегирани и аналитични данни

Политика за поверителност

Агрегираните данни не са данни, чрез които самоличността Ви може да бъде разкрита. Използваме статистически анализ, за да подобрим нашата Услуга и да предоставяме маркетингови данни на нашите партньори, когато чрез тези данни не може да се разкрие самоличността на лицата.

Някои данни се агрегират, след което се предоставят на нашите маркетингови партньори, но чрез тях не може да се разкрие самоличността Ви като индивидуален потребител. Тези данни съдържат статистики, свързани с трафика и географското местоположение на нашите клиенти, но това не са данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани.

Можем да използваме аналитични инструменти и да предоставяме агрегирани потребителски данни на трети страни, които ни помагат да анализираме потребителската си база, за да подобряваме нашата Услуга.

Употребата на агрегирани данни не разкрива самоличността на лицата, като ние предприемаме необходимите предпазни мерки, за да се уверим, че данните не могат да бъдат свързани с Вас.

Ще предоставяме личните Ви данни единствено на други лица съгласно условията на настоящата Политика за поверителност или при предходно изрично изразено съгласие от Ваша страна.

Избор

Политика за поверителност

Можете по всяко време да отмените абонамента си за нашите Канали за комуникация и да възразите срещу прехвърлянето на Вашите лични данни.

Нашата Услуга не отговаря на сигнали Do Not Track (DNT) („Не проследявай“).

Можете по всяко време да отмените абонамента си за нашите Канали за комуникация, като изберете да се откажете или изпратите молба за отказ до нашия отговорник за защита на личните данни на адрес [email protected].

Можете по всяко време да възразите срещу прехвърлянето на Вашите лични данни към трети страни, с изключение на третите страни, които са ни необходими за изпълнение на задачите, описани по-горе в разделите „Личните данни, които събираме“ и „Предоставяне на лични данни на други лица“.

Можете също така да възразите срещу обработката на Вашите лични данни по съществено различен начин спрямо целите на обработка, за които личните Ви данни са били събрани първоначално съгласно настоящата Политика за поверителност или според даденото от Вас съгласие впоследствие.

Можете да упражните избора си, като се свържете с нас на [email protected]

До степента, в която това е необходимо, ще Ви помолим да ни предоставите необходимите данни, за да удостоверим самоличността Ви и да идентифицираме данните, свързани с Вас в нашата система.

Някои уеб браузъри предлагат сигнал Do Not Track (DNT) („Не проследявай“). DNT сигналът представлява HTTP хедър (поле), което показва предпочитанията Ви за проследяване на действията Ви в нашата Услуга или чрез проследяване на потребителя в различни сайтове. Нашата Услуга не отговаря на DNT сигнали.

Достъп до Вашите лични данни

Политика за поверителност

Можете по всяко време да поискате достъп до Вашите лични данни, както и да поискате заличаване на личните Ви данни от системите на Сайта и Услугата.

Можете по всяко време да се свържете с нас на [email protected] и да поискате достъп до данните, които съхраняваме за Вас и чрез които самоличността Ви може да бъде разкрита. Можете също така да поискате нанасяне на поправки в сгрешени Ваши данни или заличаването им.

До степента, в която това е необходимо, ще Ви помолим да ни предоставите определени документи за самоличност, за да проверим дали сте лицето, за което се представяте. Може също така да Ви помолим да ни предоставите необходимата информация, за да удостоверим данните, свързани с Вас в нашите системи.

Заличаването на Вашите лични данни от системите ни не включва лични данни, които вече са били предоставени на трети лица, съгласно разрешеното според настоящата Политика за поверителност.

Може да заличим личните данни, свързани с други лица от информацията, до която Ви предоставяме достъп.

Може също така да заличим Вашите лични данни, като изтрием всички данни, чрез които самоличността Ви може да бъде разкрита, и превърнем личните данни, свързани с Вас, в анонимизирани данни.

 

Вашите права на поверителност на щата Калифорния

Политика за поверителност

Ако сте жител на Калифорния, имате право да се възползвате от своите права на поверителност на щата Калифорния.

Ако сте жител на Калифорния, който предоставя лични данни за получаването на продукти или услуги за лична, семейна или домашна употреба, раздел 1798.83 от Гражданския кодекс на Калифорния („Shine the Light Law“) Ви позволява веднъж в рамките на една календарна година да поискате в писмена форма и да получите от нас информация за клиентските данни, ако има такива, които сме предоставили на трети страни за техни собствени преки маркетингови цели.

Ако е приложимо, тези лични ще включват списък на категориите клиентски данни и имената и адресите на дружествата, на които сме предоставили клиентски данни през предходната календарна година (например искания, направени през 2018 г., ще бъдат удовлетворени за получаване на данни относно дейностите по предоставяне на данни за 2017 г.)

За да отправите такова искане, моля да се свържете с нас на [email protected] и напишете „Request for California Privacy Data“ („Молба за данни за поверителност на Калифорния“) като заглавие на съобщението Ви. След като потвърдим молбата Ви, ще Ви изпратим имейл с отговор в рамките на 30 дни, като в него ще се съдържат изискваните данни.

Следва да имате предвид, че не всички данни, предоставени на трети лица, попадат под обхвата на изискванията на закона „Shine the Light Law“, поради което единствено данни, които попадат в неговия обхват, ще бъдат включени в отговора ни.

Вашите права на субект на данни на Европейския съюз

Политика за поверителност

Можете да упражните правата си на субект на данни на Европейския съюз.

Ако законите за защита на данните на Европейския съюз са приложими към обработката на Вашите лични данни от Reyo Media, ще се прилагат следните условия:

Ще обработваме личните Ви данни на следните правни основания:

  • Обработката на личните Ви данни, която не почива на правните основания, посочени по-долу, ще се основава на Вашето съгласие.
  • Ще обработваме Вашия профил и данни за плащане, за да изпълним договора си с Вас.
  • Ще обработваме Вашите лични данни, за да изпълним правните си задължения и да защитим Вашите законни интереси и тези на други лица.
  • Ще се позоваваме на онези наши законни интереси, пред които добросъвестно считаме, че Вашите основни права и свободи нямат предимство, за следните цели:
   • Осъществяване на комуникация с Вас, включително директен маркетинг, ако сте наш клиент или потребител на наш клиент, ако се свържете с нас или изразите интерес към нашите Услуги чрез Сайта ни и други дигитални активи
   • Кибер сигурност
   • Поддръжка, връзки с клиенти, обслужващи операции
   • Подобрения на начина на ползване на нашите Услуги за Вас и други потребители
   • Установяване на измами и злоупотреби с Услугата.

В допълнение към Вашите права в други раздели в настоящата Политика за поверителност, разполагате и със следните права:

  • Да се свържете с нас, ако искате да оттеглите съгласието си за обработката на Вашите лични данни. Упражняването на това право няма да засегне правното основание на обработката, което почива на съгласието Ви преди неговото оттегляне.
  • Да поискате изтриване или ограничаване на достъпа до Вашите лични данни. Ще разгледаме молбата Ви и по наша преценка и съгласно разпоредбите на приложимото законодателство, ще вземем решение за евентуалното ѝ удовлетворяване.
  • Ако упражните едно (или повече) от горепосочените права съгласно разпоредбите на приложимото законодателство, може да поискате да бъдете уведомени, че съгласно настоящата Политика за поверителност трети страни, които разполагат с личните Ви данни, ще действат по съответния начин.
  • Можете да поискате прехвърлянето на личните Ви данни съгласно правото Ви на преносимост на данни.
  • Можете да възразите срещу обработката на личните Ви данни за преки маркетингови цели. Допълнителна информация относно това право ще намерите в раздела „Избор“ в настоящата Политика за поверителност.
  • Имате право да не бъдете субект на решение въз основа единствено на автоматична обработка, включително създаване на профил, която има правни последици за Вас или има други последици със сходна степен на значимост.
  • Имате право да депозирате жалба до надзорния орган за защита на данните по обичайното Ви пребиваване, месторабота или при твърдяно нарушение на разпоредбите на Общия регламент относно защита на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Обобщение и допълнителна информация относно правата Ви съгласно законите за защита на данните на Европейския съюз можете да намерите на уеб страницата на Европейската Комисия на https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_en.

Следва да имате предвид, че при молба за упражняване на права от Ваша страна, ще е необходимо да удостоверим самоличността и местоположението Ви по съответния начин. Ще Ви помолим да ни предоставите документи за самоличност, за да се уверим, че сте лицето, за което се представяте, и ще Ви зададем допълнителни въпроси, за да разберем естеството и обхвата на искането Ви.

Ако се налага да заличим Вашите лични данни съгласно молбата Ви, ще отнеме известно време, преди напълно да изтрием остатъчни копия на личните Ви данни от активните ни сървъри и от резервните копия на системите.

Правим периодични оценки на начина, по който обработваме данните, и на практиките за поверителност, за да сме сигурни, че отговаряме на условията на настоящата Политика за поверителност, за да я актуализираме, когато считаме това за необходимо и за да потвърдим, че предоставяме Политиката за поверителност по подходящ и достъпен начин.

Ако имате опасения относно начина, по който обработваме личните Ви данни, можете да се свържете с нашия отговорник за защита на личните данни на адрес [email protected]. Ще разгледаме искането Ви и добросъвестно ще положим всички необходими усилия, за да разрешим съществуващи или потенциални спорове с Вас.

Съхраняване на данни

Политика за поверителност

Ще съхраняваме необходимите данни, за да предоставяме нашата Услуга, както и за други законни цели.

Ще съхраняваме необходимите данни, за да предоставяме нашата Услуга, както и за други законни цели. Също така ще съхраняваме данни, които са обект на законови изисквания съгласно приложимото законодателство.

Ще предприемем всички необходими мерки, за да гарантираме, че личните данни се съхраняват за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват личните данни.

Във всеки случай ще съхраняваме данните за Вас, докато използваме личните Ви данни, за да предоставяме нашата Услуга, освен ако няма законово изискване за тяхното заличаване или ако приемем Ваша молба за изтриването на данните съгласно приложимото законодателство или решим да ги заличим по наша преценка.

Ако продължим да съхраняваме личните Ви данни за законни бизнес цели, различни от предоставянето на нашата Услуга, ще предприемем необходимите мерки за ограничаване на достъпа до личните Ви данни и периода на съхранение.

Можем да съхраняваме агрегирани данни, чрез които самоличността Ви не може да бъде разкрита, за неограничен период от време, като в степента, до която това е основателно, ще заличим или деидентифицираме данни, чрез които е възможно да бъдете идентифицирани, когато повече не е необходимо да обработваме данните.

Прехвърляне на лични данни извън територията, на която се намирате

Политика за поверителност

Съхраняваме и обработваме данни в различни центрове по света, включително в центрове, които се контролират и поддържат от доставчици на облачни услуги.

Съхраняваме и обработваме данни в различни центрове по света, включително в центрове, които се контролират и поддържат от доставчици на облачни услуги. Към момента поддържаме и обработваме данни в центрове, които се намират в Израел, Европа, както и в Съединените американски щати.

Ако прехвърлим Вашите лични данни извън Европейския съюз, тогава прехвърлянето на личните Ви данни към нашите доставчици на услуги в САЩ ще се регулира от спазването на Privacy Shield Framework („Рамка за щита на личните данни“) от доставчиците на услуги. Можете да получите повече информация за защитата на Вашите лични данни съгласно тази рамка на www.privacyshield.gov.

Ако сте субект на юрисдикция, където за прехвърлянето на Вашите лични данни към друга юрисдикция се изисква съгласието Ви, то Вие ни предоставяте свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на такова прехвърляне.

Защита на информацията

Политика за поверителност

Ние внедряваме системи, приложения и процедури за защита на Вашите лични данни с цел свеждане до минимум на рисковете от кражба, увреждане, загуба на данни или неупълномощен достъп или употреба на данни.

Ние и нашите хостинг услуги внедряваме системи, приложения и процедури за защита на Вашите лични данни с цел свеждане до минимум на рисковете от кражба, увреждане, загуба на данни или неупълномощен достъп или употреба на данни.

Тези мерки гарантират висок стандарт на сигурност в индустрията. Все пак, въпреки всички усилия, които полагаме за защита на Вашата поверителност, не можем да гарантираме, че нашата Услуга е напълно неприкосновена спрямо нарушения, неправилно функциониране, незаконен достъп или други видове злоупотреба или неправилна употреба.

Политика за употреба от непълнолетни лица

Политика за поверителност

Нашата Услуга не е насочена към лица под минималната възраст за игра на хазартни игри.

Дружеството Reyo Media не е ориентирано към лица под минималната възраст за игра на хазартни игри във Вашата страна, като личните данни на такива потребители не се събират умишлено или с наше знание. Ако сте под минималната възраст за игра на хазартни игри в страната, от която имате достъп до нашата Услуга, нямате право или разрешение да използвате Сайта или да имате достъп до нашата Услуга.

Промени в настоящата Политика за поверителност

Политика за поверителност

През определени интервали от време можем да актуализираме нашата Политика за поверителност, след като Ви уведомим за това по съответния начин.

През определени интервали от време можем да актуализираме настоящата Политика за поверителност. Ако последиците от актуализациите са несъществени, те ще влизат в сила 7 дни след публикуването на уведомление на Сайта. Съществените промени ще влизат в сила 30 дни след първоначалното публикуване на известието.

До момента на влизане в сила на новата Политика за поверителност можете да решите да не приемате нейните условия и да преустановите ползването на Сайта. Продължаващата употреба на Сайта след влизане в сила на новата Политика за поверителност означава, че сте съгласни с нейните условията.

Следва да имате предвид, че ако е необходимо да приведем Политиката за поверителност в съответствие с нови законови изисквания, новата Политика за поверителност ще влезе в сила незабавно или съгласно предвидения срок.

Свържете се с нас

Политика за поверителност

Ако имате въпроси, можете свободно да се свържете с нашия отговорник за защита на личните данни.

Ако имате запитвания или въпроси относно настоящата Политика за поверителност, можете да се свържете с нашия отговорник за защита на личните данни на адрес [email protected], където ще получите повече информация.