Menu

Условия за ползване

Условията за ползване („Условията“) са приложими за www.reyomedia.comwww.kazinoekstra.com, както и за други уебсайтове (наричани общо „Уебсайта“), за които дружеството Reyo Media Limited  с адрес на управление 7, Лъдгейт Хил 35-37, Лондон EC4M 7JN, Великобритания, и свързаните с него дружества притежават право на собственост и управляват (наричани общо „Reyo Media“, „ние“ или „наш“).

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА, ЗАЩОТО ТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОБВЪРЗВАЩО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС, КАТО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО ИМА ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВА УЕБСАЙТА, И НАС. ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА ИЛИ ЧРЕЗ ПОЛЗВАНЕТО МУ ПО ДРУГ НАЧИН ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, НЕ МОЖЕТЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ИЛИ ПОЛЗВАТЕ САЙТА ПО ДРУГ НАЧИН.

НИЕ ЗАЧИТАМЕ ВАШЕТО ПРАВО НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ПРОЧЕТЕТЕ И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА REYO MEDIA, ТЪЙ КАТО ТЯ Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УСЛОВИЯТА.

Относно Услугата

Reyo Media Ви помага да изберете, сравните и получите безплатни съвети и насоки във връзка с онлайн регулирани игрални услуги („Услугата“). Част от Услугите са достъпни само за регистрирани потребители, като тази част включва препоръки, които изпращаме чрез различни канали, включително Уебсайта, имейли, изскачащи известия и текстови съобщения.

Можете да използвате нашата Услуга, за да изберете най-подходящите онлайн регулирани игрални услуги за Вас въз основа на Вашите предпочитания и дейности. Освен в случаите, изрично посочени в Условията, не можете да ползвате Уебсайта или Услугата за други цели.

Следва да имате предвид, че Услугата не е насочена към лица под минималната възраст за игра на хазартни игри, поради което, ако сте под минималната възраст за игра на хазартни игри в страната, от която имате достъп до Услугата, нямате право или разрешение да ползвате Уебсайта или да осъществявате достъп до Услугата.

Моля да посетите и прочетете повече относно безопасната и отговорна игра на хазартни игри тук.

През определени интервали от време можем да променяме или подобряваме Уебсайта, както и Услугата и да предоставяме допълнителни функции. Допълнителните функции могат да се управляват от допълнителни или различни общи условия.

Гарантиране на право

Като субект на Условията Ви гарантираме ограничено, неизключително, отменимо и непрехвърлимо право да ползвате Уебсайта навсякъде по света единствено за Ваши лични цели. Можете да ползвате функциите на Уебсайта, до които предоставяме достъп, единствено за целите, за които са предназначени.

Неприемлива употреба

Не можете да осъществявате достъп или ползвате Уебсайта или Услугата:

 • за или във връзка с всякакви дейности, които представляват или подбуждат към поведение, което съставлява наказуемо деяние, непозволено увреждане, свързано с гражданска отговорност или по друг начин нарушава приложимото местно, национално или международно законодателство или стандартите на индустрията, включително, без изброяването да е изчерпателно, всички приложими закони и регламенти, които регулират отношения, свързани с интелектуална собственост, поверителност, клевета, измама, масово изпращане не имейли, спам, тормоз, нецензурна реч, подбуждане към омраза, контрол на износа, защита на потребителите, нелоялна конкуренция и фалшива реклама, както и други въвеждащи в заблуждение практики;
 • за качване, публикуване, изпращане, прехвърляне, записване, предоставяне на записи или разпространение по друг начин на информация и материали, които нарушават права на трета страна, особено правата на поверителност, публичност и интелектуална собственост, софтуерни вируси, троянски коне, компютърни червеи или други злонамерени софтуерни приложения на компютри и мрежи;
 • за разработване или създаване на продукт или услуга, подобни или конкурентни на Уебсайта.

През определени интервали от време можем да публикуваме допълнителни насоки за ползването на Уебсайта. Вие декларирате, че ще спазвате тези насоки, както и законите, приложими за Вас.

НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ЗА ТЪРГОВСКИ ИЛИ БИЗНЕС ЦЕЛИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНИ СПОРЕД УСЛОВИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УЕБСАЙТА НА ТРЕТИ СТРАНИ ЧРЕЗ ПРЕПРОДАЖБА, ЛИЦЕНЗИРАНЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ, ЗАЕМАНЕ, СПОДЕЛЯНЕ НА РЕСУРСА ПО ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ, ВЪЗЛАГАНЕ, СПОДЕЛЯНЕ НА ЕКРАН, ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ ИЛИ ПОКАЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ НЕГОВА ЧАСТ, БЕЗ НАШЕТО ПРЕДХОДНО ПИСМЕНО И ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНИЕ.

Без това да ограничава горепосоченото, не е позволено да:

 • променяте материали или съдържание, които са достъпни на Уебсайта, освен ако това е изрично позволено съгласно Условията;
 • извършвате или да се опитвате да извършите каквато и да е форма на тестване, сканиране, обхождане, извличане, сондиране, роботизирано навигиране, масово извличане или хакване на Уебсайта;
 • възпрепятствате, натоварвате или прекъсвате функционирането на Уебсайта;
 • заобикаляте, повреждате или манипулирате дейността на Уебсайта;
 • преодолявате или заобикаляте техническите ограничения в Уебсайта или използвате инструмент, който може да активира характеристики или функционалности, които не са активни, достъпни или документирани в Уебсайта;
 • прикрепяте, използвате рамки или други преки препратки към Уебсайта от друга уеб страница, приложение или друг източник без наше предходно писмено разрешение;
 • участвате в неверни, подвеждащи или заблуждаващи действия или практики, които включват Уебсайта или Вашата самоличност, агенция или връзка с друго физическо или юридическо лице;
 • нарушите сигурността на Уебсайта, на мрежа или сървър, използвани от Уебсайта.

Можем по всяко време по своя преценка и без предходно известие да заличим всякакви материали от нашите сървъри в цялост или части от тях.

Молби за премахване на съдържание

Ние зачитаме правата на нашите потребители и всички други лица. Ако смятате, че правата Ви са били нарушени на нашия Уебсайт, свържете се с нас на [email protected]. Може да Ви помолим да ни предоставите допълнителна информация, която ни е необходима, за да обработим жалбата Ви. Ще положим всички необходими усилия, за да разгледаме жалбата Ви и да Ви отговорим своевременно. Следва да имате предвид, че няма да отговаряме на анонимни жалби.

Поправка на допуснати грешки

Предприемаме всички мерки, за да гарантираме достоверността и достъпността до Уебсайта. Въпреки това понякога е възможно да възникнат грешки, неточности и неизправности. Помогнете ни да поддържаме високия стандарт на Услугата, като се свържете с нас на [email protected] и докладвате за такива грешки.

Връзки

Уебсайтът съдържа препратки към други сайтове, информация и съдържание, предоставяни от трети страни („Уебсайтове на трети страни“). Ние не притежаваме право на собственост, не управляваме или наблюдаваме тези Уебсайтове на трети страни.

Можете да прецените, че Уебсайтовете на трети страни не отговарят на Вашите изисквания, че имате възражения срещу тях, считате ги натрапчиви, неуместни, противоречащи на закона или неморални. Следва да имате предвид, че при използването на препратки към тези Уебсайтове на трети страни, ние не ги подкрепяме, не финансираме съдържанието или не потвърждаваме тяхната достоверност, правдоподобност, автентичност, надеждност, валидност, изчерпателност или законност.

Ние не носим отговорност за Уебсайтовете на трети страни или достъпа до тях. С цел внасяне на допълнителна яснота заявяваме, че не носим отговорност за взаимодействия между Вас и тези Уебсайтове на трети страни.

Ние няма да носим пряка или косвена отговорност за увреждания или загуби, които са причинени или се твърди, че са причинени от или във връзка с Вашето ползване или доверие на Уебсайтовете на трети страни, включително, без изброяването да е изчерпателно, всички стоки или услуги, които са достъпни на тези Уебсайтове на трети страни или чрез тях.

Интелектуална собственост

Всички права, правото на собственост и ползите във връзка с Уебсайта, включително всички статии, изображения, аудио и видео файлове, графичен дизайн, данни и тяхната обработка, изходен код, маркиращ код, както и друга информация във връзка с дейността на Уебсайта, включително, без изброяването да е изчерпателно, патенти, авторски права, търговски марки, търговски наименования, марки за услуги, търговски тайни, работни методи, процеси и други права на интелектуална собственост, регистрирани или нерегистрирани, както и репутацията, свързана с тях, са собственост или лицензирани от Reyo Media.

Освен ако това не е изрично посочено в Условията, не Ви предоставяме права на собственост върху патенти, авторски права, търговски марки (регистрирани или нерегистрирани), търговски наименования, търговски тайни, имена на домейни или други права, функции или лицензи, свързани с Уебсайта.

Освен ако това не е изрично разрешено според Условията, нямате право да копирате, разпространявате, показвате или излъчвате публично, отдавате като подлиценз, декомпилирате, дизасемблирате, свеждате до форма, която може да се разчете от човек, изпълнявате публично, предоставяте достъп на обществеността, адаптирате, използвате за търговски цели, обработвате, компилирате, превеждате, продавате, давате назаем, отдавате под наем, прилагате обратно инженерство, комбинирате с друг софтуер, изменяте или създавате производни продукти на Уебсайта или негова част, самостоятелно или чрез трета страна, която действа от Ваше име, по какъвто и да е начин или чрез каквито и да е средства, включително, без изброяването да е изчерпателно, електронни, механични или оптически средства без нашето предходно изрично писмено разрешение.

Ние притежаваме изключително право на собственост на търговските марки в Уебсайта (регистрирани или нерегистрирани), фирмата и логото на Reyo Media и името на домейна на Уебсайта. Не е разрешена тяхната употреба, както и въвеждащи в заблуждение подобни марки или текст без нашето предходно изрично писмено разрешение.

Ние не притежаваме право на собственост върху Вашата информация. Данните за контакт и всяка друга лична информация, която ни предоставите чрез Уебсайта, няма да бъдат публикувани и ще се използват единствено съгласно Политиката за поверителност на Reyo Media.

Промени и достъпност

Възможно е през определени интервали от време да променяме структурата, вида, дизайна или начина на показване на Уебсайта, както и обхвата и достъпността на информацията и съдържанието в него, без предварително уведомление за това. Промени от този вид по своето естество могат да предизвикат проблеми или известно неудобство. Ние няма да носим отговорност за резултатите от тези промени, както и за неправилно функциониране вследствие от тях.

Прекратяване на дейността на Уебсайта

По всяко време и по наше собствено усмотрение можем да преустановим временно и за постоянно дейността на Уебсайта или негова част без предварително известие. До степента, в която това е позволено според закона, можем да блокираме, заличим или изтрием съдържание от Уебсайта, без да поддържаме резервно копие.

Промени в Условията

Възможно е през определено време да променяме Условията, за да отговарят те на технически, оперативни или правни промени. На Уебсайта ще публикуваме известия за промените в Условията, като можем да Ви изпратим уведомление по имейл в разумен срок преди промените да влязат в сила. Чрез продължаващата употреба на Уебсайта след влизането в сила на промените, Вие декларирате съгласието си с изменените Условия.

Отказ от отговорност за гаранция

ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е, БЕЗ ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ, ВЪЗМОЖЕН РЕЗУЛТАТ, ТЪРГОВСКИ КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА, СЪВМЕСТИМОСТ, СИГУРНОСТ ИЛИ АКТУАЛНОСТ. РИСКЪТ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА Е ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВАША СМЕТКА.

В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПРЕДВИДЕНА ОТ ЗАКОНА, ПРАВИМ ИЗРИЧЕН ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УЕБСАЙТА, ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, АДЕКВАТНОСТТА И ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТТА НА УЕБСАЙТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА, ОБИЧАЙНОТО ПРАВО, ПРЕДХОДНИ УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКО КАЧЕСТВО, ВЪЗМОЖЕН РЕЗУЛТАТ, ПРИГОДНОСТ ДА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ ДРУГО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ФАКТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ИЗЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КАПАЦИТЕТА, ПРИГОДНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ РАБОТА НА УЕБСАЙТА, НАПРАВЕНИ ОТ НАШИ СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СЕ СЪДЪРЖАТ В УСЛОВИЯТА, НЯМА ДА СЕ СЧИТАТ ЗА ГАРАНЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ НАС, ЗА КАКВИТО И ДА Е ЦЕЛИ И ОТ ТЯХ НЯМА ДА ПРОИЗТИЧА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАС.

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ИЗПРАЩАМЕ ИЛИ ДО КОЯТО ПРЕДОСТАВЯМЕ ДОСТЪП ЗА ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УЕБСАЙТОВЕ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, СА ПРЕДМЕТ НА ПРЕЦЕНКАТА НА ТЕЗИ ТРЕТИ СТРАНИ, КАТО ПРАВИМ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГАРАНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Ще предприемем необходимите мерки, за да бъде Уебсайтът ефикасен и достъпен по всяко време. Въпреки това работата на Уебсайта зависи от различни фактори, като софтуер, хардуер и комуникационни мрежи. По принцип тези фактори не функционират изцяло безпроблемно. Не гарантираме, че Уебсайтът ще работи по непрекъснат и безпроблемен начин или че до него винаги ще може да се осъществява достъп, че ще бъде напълно защитен от злонамерени компоненти или че винаги ще бъде напълно безопасен и защитен от неупълномощен достъп до наши компютри, защитен от повреди, неправилно функциониране, технически или други проблеми, включително, без изброяването да е изчерпателно, хардуерни и софтуерни проблеми и проблеми в софтуерната комуникация, чиито източник сме ние или други доставчик на услуги. Такива инциденти няма да се считат за нарушаване на Условията.

Ограничаване на отговорността

СЛЕДВА ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ИГРАТА НА ОНЛАЙН КАЗИНО ИГРИ Е ЕДИНСТВЕНО С РАЗВЛЕКАТЕЛНА ЦЕЛ. ТЕЗИ ИГРИ НЕ СА СПОСОБ ЗА ЗАБОГАТЯВАНЕ ИЛИ ПОКРИВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КАТО НЯМА ГАРАНЦИИ ЗА СТРАТЕГИИ, ПОДХОДИ ИЛИ МЕТОДИ, ЧРЕЗ КОИТО ПЕЧАЛБИТЕ ДА БЪДАТ СИГУРНИ. ИГРАЙТЕ ОТГОВОРНО. ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИСТРАСТЯВАЩИ И ДА КРИЯТ ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ И НЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСЕКИ.

НИЕ И НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, АКЦИОНЕРИ, КОНСУЛТАНТИ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙСТВИЯ ОТ НАШЕ ИМЕ, НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАС ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ НЕГОВИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИГОДНОСТ ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, ДО КОЕТО ИМА ИЛИ НЯМА ДОСТЪП НА УЕБСАЙТА.

НИЕ И НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, АКЦИОНЕРИ, КОНСУЛТАНТИ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙСТВИЯ ОТ НАШЕ ИМЕ, НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ И КОСВЕНИ НАНЕСЕНИ ВРЕДИ И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, КАКТО И ДРУГИ ВРЕДИ И ЗАГУБИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕРЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА НА ДАННИ), РАЗХОДИ И ПЛАЩАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ, ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ ДРУГА ФОРМА НА ОТГОВОРНОСТ, ВЪЗНИКНАЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ ПОРАДИ ПРОБЛЕМ, ГРЕШКА ИЛИ НЕПРАВИЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЕБСАЙТА, КАКТО И ВСЛЕДСТВИЕ НА ГРЕШКА ИЛИ ПО ВИНА НА НАШИ СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦА, КОИТО ДЕЙСТВАТ ОТ НАШЕ ИМЕ, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ СЕ ДОВЕРЯВАТЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ МАТЕРИАЛИ, ЧИИТО ИЗТОЧНИК СА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА КОМУНИКАЦИЯ С НАС ИЛИ С ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЕБСАЙТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ТАКИВА УВРЕЖДАНИЯ, ЗАГУБИ, РАЗХОДИ ИЛИ ПЛАЩАНИЯ.

Освобождаване от отговорност

Вие ще ни освободите от отговорност, защитавате или ще оттеглите иска си срещу нас, наши служители, директори, акционери, консултанти или други лица, които действат от наше име във връзка с жалби, искания, увреждания, загуби, пропуснати ползи, плащания или разходи, включително основателно направени адвокатски възнаграждения от наша страна във връзка с нарушаване от Ваша страна на Условията или при незаконно или непозволено действие или бездействие по отношение на Уебсайта. Освобождаването от отговорност включва, без изброяването да е изчерпателно, съдебни разноски и адвокатски възнаграждения.

Приложимо право и юрисдикция

За Условията, Уебсайта, както и всички жалби, искове или спорове, които възникнат във връзка с тях, ще се прилага единствено английското право, независимо от страната Ви по произход или мястото, откъдето имате достъп до Уебсайта, като те няма бъдат основание за възникване на конфликт на правни принципи, които биха довели до приложението на законодателството на юрисдикция, различна от английската правна система.

Всички искове във връзка с Услугата и Уебсайта и по отношение на всички въпроси, свързани с действителността, приложимостта, действието и тълкуването на Условията ще бъдат под изключителната юрисдикция на компетентния съд в Лондон, Англия.

Вие се съгласявате с изключителната юрисдикция на горепосочения съд, съгласявате се да получавате призовки чрез всички средства, разрешени от приложимото законодателство, като правите отказ от всички правни средства за защита, свързани с юрисдикцията, конфликт на интереси или компетентния съд, от които бихте могли да се възползвате.

Общи

Условията заедно с Политиката за поверителност на Reyo Media съставляват цялостното споразумение между Вас и нас във връзка с ползването на Уебсайта и заменят всички други споразумения, преговори и договорки в писмена или устна форма относно Уебсайта.

Действие няма да имат откази от право, отстъпване на права, продължаване, представителство, изменения, допълнение или отмяна във връзка с Условията, освен ако не бъдат направени изрично от нас в писмен вид.

Без предоставяне на права

Не можете да предоставяте или прехвърляте свои права или задължения съгласно Условията. Всички опити за предоставяне или действително предоставяне или прехвърляне на права от Вас ще бъдат нищожни.

Ние можем да предоставяме или прехвърляме наши права или задължения съгласно Условията на всяка трета страна, ако предоставянето или прехвърлянето не накърняват Ваши права съгласно Условията.

Тълкуване

Заглавията на разделите в настоящия документ са предвидени единствено с цел ориентиране в текста и удобство при четене и не следва да се използват за целите на тълкуването.

Делимост

Ако някоя от клаузите на Условията бъде призната от компетентния съд за незаконна, недействителна, неизпълнима или по друг начин противоречаща на закона, останалите клаузи на Условията ще продължат да бъдат в сила и да пораждат последици в пълна степен.

Свържете се с нас

Можете да се свържете с нас, ако имате въпроси и коментари относно Услугата или Уебсайта, като ни пишете на нашия имейл адрес [email protected].

Последна актуализация от 01 юни 2020 г.